اگر یادت میاد بگو یادش بخیر...

یادت ﻣﯿﺎﺩ؟؟؟

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺑﻮﺩﯾﻢ …

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ …

ﺑﺎ ﺷﺎﻡ ﺳﺒﮏ

ﺑﺎ ﭘﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ …5

ﻣﺸﻘﺎﺗﻮ ﻣﯿﻨﻮﺷﺘﯽ ﺧﻂ ﺧﻂ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ////////

ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺘﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻃﻌﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺷﺖ …

 

خونه های ساده و قدیمی

 

پشتی و متکا و بالش دور تا دور خونه…

 

همگی صمیمی دور هم…

 

یادت میاد ؟؟؟

.

dahe60 (1)

.

ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺎﺩ؟؟؟

ﻭﻗﺘﯽ که ﺻﺪﺍﯼ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺭﻭ ﻣﯿﺸنیدﯾﻢ …

ﻣﯽ ﭘﺮﯾﺪﯾﻢ ﺗﻮ ﺣﯿﺎط ﺑﺮﺍﺵ ﺩﺳﺖ ﺗﮑﻮﻥ ﻣﯿﺪﺍﺩﯾﻢ …??

ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﮐﻼﺱ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ …??

 

dahe60 (2)

.

ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺎﺩ؟؟؟

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪﻩ ﻣﯿﮕﻔﺘﯿﻢ ﺑﺰﺭﮔﻪ ﺭﻭ 6 ﻭ ﮐﻮﭼﮑﻪ ﺭﻭ 4

ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺎﺩ؟؟؟

ﻭﻗﺘﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻭ ﺭﻭ ﺯﺍﻭﯾﻪ ﺑﺮﮔﻪ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪﯼ …

ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺎﺩ؟؟؟

ﻓﮑﺮﻣﯿﮑﺮﺩﯼ ﻗﻠﺐ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺷﮑﻠﯿﻪ

ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺎﺩ؟؟؟

ﺩﺭ ﯾﺨﭽﺎﻟﻮ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﯿﺒﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻻﻣﭙﺶ ﭼﻪ ﺟﻮﺭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯿﺸﻪ …

ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺎﺩ؟؟؟

ﺍﮔﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺑﺮﻭ ﺁﺏ ﺑﺮﺍﻡ ﺑﯿﺎﺭ

ﺍﻭﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﯼ ﻭ ﺩﻫﻨﺘﻮ ﺑﺎ

ﺩﺳﺘﺖ ﭘﺎﮎ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ …

 

یادش بخیر اون صداقت  و اون پاکی

 

یادش بخیر کودکانه هایمان

 

.

Liner Shabha_Www.Shabhayetanhayi.ir (6)Liner Shabha_Www.Shabhayetanhayi.ir (6)

/ 48 نظر / 41 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دلسوختگان

در كتاب چار فصل زندگي صفحه ها پشت سرِ هم مي روند هر يک از اين صفحه ها ، يک لحظه اند لحظه ها با شادي و غم مي روند ... گريه ، دل را آبياری مي كند خنده ، يعني اين كه دل ها زنده است ... زندگي ، تركيب شادی با غم است دوست مي دارم من اين پيوند را گر چه مي گويند : شادي بهتر است دوست دارم گريه با لبخند را ..... "قیصر امین پور"

علی

یادش بخیر........................

صدف

زندگی تراژدی است برای آن کس که احساس دارد و کمدی است برای آن که می اندیشد . . .

بهزاد

یادش بخیر چه روزایی بود ...حیف که خیلی زود گذشت

هادی

آخ چی روزگاری بود ساده چشم وهم چشمی اندک بود یادش بخیر